PAK MEDYA Group

Yayıncılık ve Matbaa Hizmetleri

Yayınevi, Baskı ve Matbaacılık Hizmetlerimiz

 • Her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı, pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmak.
 • Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak.
 • Yabancı ülkelerde yayınlanmış her nevi kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınları ithal etmek, tercüme etmek ve ettirmek, yurtiçinde ticaretini yapmak.
 • Her türlü kitap, dergi ve gazetenin yayınlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek.
 • Her türlü kitap, dergi, broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak.
 • Her cins ve ölçüde matbaa, ofset, saya ekspres baskı, banyoları, renkli siyah-beyaz saya baskı, yekpare fotoğraf, video ve fotoğraf çekimi, tab, film yıkama, siyah-beyaz negatif, slayttan direk baskı, kart yıkama, renkli duratrans saya baskı, fon perdeleri, stüdyo ve sanayi çekimleri, sergi fotoğrafları, slayt banyosu, reprodüksiyon ve dublikes ve ışıklı fotoğraf tabı vermek.

Televizyon Yayınları, Radyo Yayınları ve Yapım Hizmetlerimiz

 • Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek, uluslararası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını sağlamak.
 • İmal ve ithalini yaptığı her türlü sinema, TV, video filmlerinin teşhir, pazarlama, dağıtım işlerini yapmak ve yurtiçi, yurtdışında düzenlenen şenlik, festival, panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek.
 • Film stüdyosu kurmak, kiralamak ve kiraya vermek, işletmek.
 • Her türlü ses ve görüntü kayıt stüdyoları kurmak, temsilciliklerini vermek, almak, bunlarla ilgili telif hakkı ihtira beratı gibi taşınmaz hakları satın almak ve satmak; sinema ve TV alanında her türlü teknik danışmanlık hizmeti yapmak.
 • Menajerlik, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak.
 • Şirket amaç ve konusuna ait işlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi tesisleri, stüdyolar ve laboratuvarlar, set ve atölyeler kurmak ve kurulmuş tesisleri ve stüdyoları, işletmeleri satın almak, kiralamak ve bu nitelikteki tesislerin sahipleri ile her türlü ortaklık ya da anlaşmalar yapmak.
 • Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve şartı ile her türlü reklam ve tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın araçları (uydu, parasal vericiler, yansıtıcılar ve benzeri) ile yayınlanmasını sağlamak.
 • Film, video ve kapalı açık televizyon stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tüm işletme malzemelerinin (kamera ışıklandırma, gösterim, ölçü bakım, arşivleme, şifreleme, abone yönetim sistemi, şifre çözme cihazları, ses kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya geçici olarak ithal etmek, ihraç etmek, kiralamak ve kiraya vermek.
 • Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve banttan olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak.
 • Her türlü bilgisayar oyunu ve çizgi film hazırlamak, yazılımlar geliştirmek, bunları almak, satmak, pazarlamak ve dağıtmak.
 • Her türlü eserlere ait telif haklarını almak ve satmak.